Yrd. Doç. Dr. BEHİYE BANU BİLGEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. BEHİYE BANU BİLGEN

T: (0282) 250 2291

M bbilgen@nku.edu.tr

W bbilgen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Lisans
Üniversite: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ (ÇİFT ANADAL)
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Lisans
Üniversite: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ / BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ
2012-
Araş. Gör. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
BİYOLOJİ
2006-2012
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Biyoloji Öğretmeni ÖZEL ANTALYA KOLEJİ 2001-2005
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Biyoloji
Genetik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BİLGEN B. B., KAYA N., USE OF NSSR MARKERS FOR DETERMINATION OF CLONAL IDENTITY AND GENETIC STRUCTURE IN A PINUS BRUTIA TEN. CLONAL SEED ORCHARD, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 25, pp. 3687-3693, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. BİLGEN B. B., KAYA N., Chloroplast DNA variation and pollen contamination in a Pinus brutia Ten. clonal seed orchard: implication for progeny performance in plantations, TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol. 38, pp. 540-549, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. Bilgen B. B., A. M., K. Y., IMPORTANCE OF EFFECTIVE CLONE NUMBER IN SEED ORCHARDS: A COMPARATIVE STUDY ON SEVEN CONIFER SPECIES IN TURKEY, Sumarski List, vol. 137, pp. 297-305, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. Bilgen B. B. ., K. Y. ., K. N., Mating system in natural populations of Taurus cedar (Cedrus libani A.Rich.), TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol. 36, pp. 379-387, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. Kaya N. ., B. B. B., RELATIONSHIP BETWEEN GEOGRAPHIC PROXIMITY AND GENETIC SIMILARITY AMONG THE NATURAL POPULATIONS OF PINUS BRUTIA TEN.: ITS IMPLICATION ON GENETIC CONSERVATION, PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol. 44, pp. 1047-1052, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. Kurt Y. ., B. B. B. ., K. N. ., I. K., Genetic Comparison of Pinus brutia Ten. Populations from Different Elevations by RAPD Markers, NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol. 39, pp. 299-304, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. BİLGEN B. B., KAYA N., Allozyme variations in six natural populations of scots pine (Pinus sylvestris) in Turkey, Biologia, vol. 62, pp. 697-703, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BİLGEN B. B., CHARACTERIZATION OF SUNFLOWER INBRED LINES WITH HIGH OLEIC ACID CONTENT BY DNA MARKERS, 19th International Sunflower Conference (29.05.2016-03.06.2016).
Tam metin bildiri
2. evci g., BİLGEN B. B., pekcan v., yılmaz i. m., daneshvar s., çolak ç., BULUT S., KAYA Y., MAS selection on oleic type sunflower breeding, 19th International Sunflower Conference (29.05.2016-03.06.2016).
Poster
3. BİLGEN B. B., GÜNEY D., KAYA N., Assessment of the genetic diversity in forest tree populations using molecular markers: a case study on Pinus sylvestris, Workshop latest technologies for crop improvement (22.02.2015-27.02.2015).
Poster
4. BİLGEN B. B., GÜNEY D., KAYA N., Estimation of altitudinal genetic variation in natural populations of Scots pine (Pinus sylvestris L.) by cpSSR and nSSR markers, VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (18.12.2013-21.12.2013).
Poster
5. SEMİZ G., BİLGEN B. B., KAYA N., Peripheral populations of widespread species: how genetically rich are they?, The Second International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species (24.04.2012-27.04.2012).
Poster
6. BİLGEN B. B., KAYA N., Determination of Pollen Contamination Level in a Clonal Seed Orchard of Pinus brutia Ten. with the Aid of Chloroplast SSR (cpSSR) Markers, VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (17.11.2011-20.11.2011).
Poster
7. BİLGEN B. B., GÜNEY D., KAYA N., Estimation of Altitudinal Genetic Variation in Pinus sylvestris L. Populations in Trabzon by RAPD Markers, VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (17.11.2011-20.11.2011).
Poster
8. kurt y., BİLGEN B. B., KAYA N., Işık K., Genetic Comparison of Pinus brutia Ten. Populations from Different Elevations by RAPD Markers, VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (17.11.2011-20.11.2011).
Poster
9. BİLGEN B. B., KAYA N., Allozyme variations in six natural populations of Scots pine [Pinus sylvestris L. (Pinaceae)] in Turkey and its implication in genetic conservation, 1st European Congress of Conservation Biology ‘Diversity for Europe’ (22.08.2006-26.08.2006).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAYA N., BİLGEN B. B., Bir Pinus brutia Klonal Tohum Bahçesindeki Klonların Genetik Kimliğinin nSSR Belirteçleriyle Belirlenmesi, 22.Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2014-27.06.2014).
Poster
2. BİLGEN B. B., ALAN M., kurt y., Tohum Bahçelerinde Etkili Klon Sayısının Önemi: Türkiye’deki Yedi Konifer Türü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, 21.Ulusal Biyoloji Kongresi (03.09.2012-07.09.2012).
Poster
3. BİLGEN B. B., KAYA N., Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’ın Beş Doğal Populasyonunda Genetik Varyasyonun Belirlenmesi, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2008-27.06.2008).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH-REVUE CANADIENNE DE RECHERCHE FORESTIERE (01.01.2016-31.12.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
2. Turkish Journal of Botany (01.01.2016-31.12.2016), Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Turkish Journal of Agriculture and Forestry (24.11.2014-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (16.10.2014-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Turkish journal of botany (15.08.2014-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Geniş doğal varyasyona sahip korunga (Onobrychis Miller) genetik kaynak kolleksiyonunun yeni sitogenetik yöntemler ile karakterizasyonu ve Trakya bölgesine uygun çeşitlerin geliştirilmesinde kullanımı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.04.2016-Devam Ediyor.
2. Trakya Bölgesine ait Orobanche cumana Wallr. populasyonlarının genetik çeşitliliğinin moleküler belirteçler yardımı ile belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 11.02.2016-Devam Ediyor.
3. Mikrosatellit Belirteçleri ile Doğal Kum Zambağı (Pancratium maritimum L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 30.11.2015-09.12.2016.
4. Klasik ve Moleküler Islah Yöntemleri Kullanılarak Oleik Asit İçeriği Yüksek ve Orabanş (Orabanche cumana Wallr.)’a Dayanıklı Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Hatlarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.04.2015-Devam Ediyor.
5. Doğal kum zambağı (Pancratium maritimum L.) populasyonlarında genetik yapının moleküler belirteçler yardımı ile belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 20.12.2013-06.10.2015.
6. Sarıçamda (Pinus sylvestris L.) Yüksekliğe Bağlı Genetik Varyasyonun nSSR Belirteçleriyle Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 28.02.2013-06.06.2014.
7. Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Populasyonlarında Yükseltiye Bağlı Genetik Varyasyonların Kloroplast SSR (cpSSR) Belirteçleri ile Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.03.2011-01.02.2013.
8. Antalya-Düzlerçamı Ortak Bahçe Deneme Alanında Bulunan Altı Farklı Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Populasyonunun Genetik Yapısının Moleküler Belirteçler Yardımıyla Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.03.2008-15.02.2011.
9. Kloroplast SSR (cpSSR) Belirteçleri Yardımıyla Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Gündoğmuş-Eskibağ (Akçagedik-Tespihli) Orijinli 38 nolu Klonal Tohum Bahçesinde Polen Kirliliğinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2012.
10. Doğal Sedir (Cedrus libani A. Richard) Populasyonlarinda Eşleşme Sistemi Parametrelerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.03.2007-08.02.2010.
11. Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Populasyonlarında Genetik Varyasyonun Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 02.01.2006-04.12.2006.
12. Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Populasyonlarında Genetik Varyasyonun Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2004-01.01.2006.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
19th International Sunflower Conference, Yer:Edirne, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi, 29.05.2016-03.06.2016.
Workshop latest technologies for crop improvement, Yer:Antalya, 22.02.2015-27.02.2015.
21.Ulusal Biyoloji Kongresi, Yer:İzmir-Türkiye, 03.09.2012-07.09.2012.
VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Yer:Antalya, 17.11.2011-20.11.2011.
19.Ulusal Biyoloji Kongresi, Yer:Trabzon-Türkiye, 23.06.2008-27.06.2008.
Conservation Genetics: Updating concepts and methods, Yer:Antalya-Turkey, 22.01.2007-23.01.2007.
IUFRO Division 2 Joint Conference: Low input breeding and genetic conservation of forest tree species, Yer:Belek-Antalya-Turkey, 09.10.2006-13.10.2006.